ČÁBELKOVÁ NAHORNIAKOVÁ, Marcela. Organická soudobá architektura a bydlení [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10126. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO