MATOCHA, Tomáš. Realizace internetové brány na Linuxu s pokročilým filtrováním [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10213. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Mojmír Jelínek.
Uložit do Citace PRO