RAŠKA, Martin. Mobile IP v sítích MANET [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10226. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Michal Skořepa.
Uložit do Citace PRO