HANDL, Tomáš. Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10256. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO