ČERNÍK, Julius, Leoš PAVLATA, Alena PECHOVÁ, Lubica MIŠUROVÁ, Olga JOKVEROVÁ, Jiří LUŇÁČEK a Roman HALOUZKA. Effects of peroral supplementation of different forms of zinc on the ruminal mucosa of goat kids – a morphometric study. ACTA VETERINARIA BRNO [online]. VFU Brno, 2013, 82(4), 399-403 [cit. 2020-02-18]. DOI: 10.2754/avb201382040399. ISSN 0001-7213. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/102743
Uložit do Citace PRO