LARIŠOVÁ, Lucie. Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Ivana Kameníčková.
Uložit do Citace PRO