MIRVALDOVÁ, Martina. Posilování konkurenceschopnosti firmy (Pivovar Černá Hora a.s.) [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10380. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO