BÁRTŮ, Dominik. Analýza vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10416. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Petr Aigel.
Uložit do Citace PRO