LEGÉŇ, Michal. Implementace a testování hashovacího algoritmu MD5 [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Malý.
Uložit do Citace PRO