NOVÁČEK, Aleš. Zabezpečení obrazových dat [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10479. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Číka.
Uložit do Citace PRO