ŠKOPOVÁ, Jitka. Transportní systémy využívané v kosmetických přípravcích [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10494. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Jana Zemanová.
Uložit do Citace PRO