MYNÁŘOVÁ, Petra. Analýza a návrh zlepšení výrobního procesu [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10497. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Josef Šunka.
Uložit do Citace PRO