NYKODÝMOVÁ, Veronika. Návrh financování bydlení v České republice [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1053. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO