BALČÍK, Michal. Sídlo firmy MEgA - příprava a organizace výstavby [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10596. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Boris Biely.
Uložit do Citace PRO