NEKOVÁŘ, Jiří. Měření komplexní permitivity materiálů metodou ve volném prostoru [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10638. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Láčík.
Uložit do Citace PRO