ANDRSOVÁ, Zuzana. Hodnocení finanční situace společnosti KORADO, a.s. a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10664. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Josef Polák.
Uložit do Citace PRO