KUBOVÝ, Miloslav. Možnosti věřitelů při vymáhání peněžitých pohledávek [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Helena Musilová.
Uložit do Citace PRO