DOLEŽAL, Martin. Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10735. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Michal Holub.
Uložit do Citace PRO