VRBKA, Dušan. Namáhání nosníku jeřábové dráhy [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10759. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Miroslav Suchánek.
Uložit do Citace PRO