OTÝPKA, Jan. Magnetická pole pro biomedicínské experimenty [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10800. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Miroslav Patočka.
Uložit do Citace PRO