DOSEDLA, Michal. SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10843. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO