CHALOUPKOVÁ, Lucie. Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10847. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jindřich Špaček.
Uložit do Citace PRO