JORDA, Martin. Ekonomická efektivnost systémové elektroinstalace [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10931. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Macháček.
Uložit do Citace PRO