KOLÁRIK, Matej. Deformačně napěťové stavy mostové konstrukce při průjezdu vlakové soupravy [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10948. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Skalka.
Uložit do Citace PRO