BAZALA, Jiří. Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/10996. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Lubomír Drápal.
Uložit do Citace PRO