ČECH, Martin. Řešení pro clusterování serverů [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Tomáš Pelka.
Uložit do Citace PRO