ZUNT, Tomáš. Algoritmy pro systémy s technikou adaptivního frekvenčního skákání [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Radim Pust.
Uložit do Citace PRO