BALÁŽOVÁ, Anna. Trojí prostor [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Milan Houser.
Uložit do Citace PRO