SEDLÁK, Břetislav. Zabezpečení bezdrátových sítí [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11114. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petra Lambertová.
Uložit do Citace PRO