HONS, Oto. Materiály na bázi pěnového skla z druhotných surovin [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2012 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11122. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Jiří Bydžovský.
Uložit do Citace PRO