VÁVROVÁ, Anna. Vizuální styl studentského divadelního festivalu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11162. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Rajlich.
Uložit do Citace PRO