VÁVROVÁ, Anna. Vizuální styl studentského divadelního festivalu [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11162. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jan Rajlich.
Uložit do Citace PRO