ŽÁKOVÁ, Marie. Optická emisní spektroskopie dohasínajícího plazmatu ve směsi dusík-argon [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce František Krčma.
Uložit do Citace PRO