MLASKAČOVÁ, Marcela. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lucie Mašterová.
Uložit do Citace PRO