ÉDES, Zoltán. Fotoluminiscence zesílená plazmonovými polaritony [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11263. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Šikola.
Uložit do Citace PRO