MOTYKA, Jan. Pěnové keramické bioaktivní materiály – výrobní postupy, zkoušení vlastností a aplikace [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11264. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Lukáš Řehořek.
Uložit do Citace PRO