PŘICHYSTALOVÁ, Šárka. Motivace zaměstnanců ve firmě Wisconsin Engineering [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11270. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Černohorská.
Uložit do Citace PRO