COUFALOVÁ, Veronika. Personální politika v dopravním podniku [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11273. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Lenka Černohorská.
Uložit do Citace PRO