HOLUŠOVÁ, Táňa. Analýza napjatosti a porušení ve zkušebních tělesech používaných pro určování lomově-mechanických parametrů kvazikřehkých materiálů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Václav Veselý.
Uložit do Citace PRO