KARÁSKOVÁ, Romana. Funkční zkoušení recyklátů do pozemních komunikací [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11292. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Dušan Stehlík.
Uložit do Citace PRO