CAHA, Tomáš. Studie výroby elektrické energie z biomasy [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11294. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO