ZOUHAR, Michal. Deformačně napěťová analýza a hodnocení mezních stavů částí tlustostěnného potrubí v oblasti creepu [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11295. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Hlavoň.
Uložit do Citace PRO