KLANER, Pavel. Vliv aditiv v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11337. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Petr Bača.
Uložit do Citace PRO