ŠIMÁNKOVÁ, Monika. Vliv stimulačních systémů na náklady a výnosy podniku [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2012 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11369. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO