HUSÁK, Martin. Nástroje managementu kvality [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11405. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO