KOHÚT, Josef. Aplikace průmyslových robotů v oblasti svařování [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11418. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Radek Knoflíček.
Uložit do Citace PRO