ŠPAČEK, Martin. Management lázní [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11422. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO