KOHOUTEK, Tomáš. Fúze dceřiných obchodních společností [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11425. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Němeček.
Uložit do Citace PRO