PAVELKA, Rudolf. Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11438. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO