BOCEK, Jan. Laboratorní úlohy využívající průmyslový senzorový systém ADAM [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11456. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivan Rampl.
Uložit do Citace PRO