BUDÍK, Jan. Vyhledávání vzorů v dynamických datech [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/11479. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Honzík.
Uložit do Citace PRO